FANDOM


 משימות יומיות עריכה

המשימות היומיות שלך, הן משימות פשוטות שרצוי שתבצע כל יום. היה בטוח שביצעת את כולן, כדי לקבל נקודות ניסיון (ראה את המשימות למטה) ובכדי לקבל כוח וכדי שרמת העבודה שלך תשופר. נקודות הכוח מגדילות את הנזק שלך בקרבות, ורמת העבודה שלך תאפשר לך לבצע עבודה טובה יותר ולמצוא מקומות עבודה עם שכר גבוה יותר, אם קיימות.

אימון - 3 נקודות ניסיוןעריכה

לך ל-"מקומות שלי" -> "אימון" ולחץ על כפתור ה-"התאמן". האימון מעלה את הכוח שלך, ומשפר את הנזק שלך. על כל 30 יום של אימונים תקבל את מדליית החייל האמיץ. (נותנת 5 גולד).

עבודה - 5 נקודות ניסיוןעריכה

לך ל-"מקומות שלי" -> "עבודה" או לך ישר לשוק העבודה ותיכנס לעבודה שמתאימה לרמת העבודה שלך. לאחר מכן, פשוט תלחץ על כפתור העבודה ותקבל נקודות ניסיון ואת המשכורת הראשונה שלך. עבודה גם משפרת את רמת העבודה שלך, שלאחר זמן מה יגדיל את השכר שתקבל. שים לב שחברות בשוק העבודה ובשוק המוצרים מנוהלות ע"י שחקנים אחרים.

על כל 30 ימי עבודה רצופים, תקבל מדליה של עובד מצטיין (נותנת 5 גולד).

לחימה - 1 נקודות ניסיון/מכהעריכה

לך ל-"מדינה" -> "קרבות" ותבחר מקום שתרצה להילחם עליו. אם קנית נשקים בשוק, תבחר בהם כדי להגדיל את הנזק שאתה יכול לעשות בכל הקרב. אתה תקבל 1 נקודות ניסיון לכל מכה אחת או 5 נקודות ניסיון לכל 1 מכת ברסק (5 מכות בפעם אחת). כשאתה לוחם בקרב, אתה בעצם עוזר למדינה שלך ולחברות של המדינה בכוח שלהם בכך שאתה נלחם על האזור שבחרת להילחם עליו. אם תהיה זה ששם הכי הרבה נזק בצד אחד בסיבוב, תקבל אפילו מדליית גיבור קרב. אם המדינה שאתה נלחם עבורה הציבה מערכת הגנה, אתה תשים יותר נזק, תלוי ברמה של מערכת ההגנה. אם אתה חבר ביחידה ששמה פקודות בקרב, להילחם עליו או  להגן עליו (על האזור) הנזק הסופי שלך יגדל בהתאם. אתה גם יכול לשים יותר נזק אם תהיה באזור הבונוס של הקרב שבו אתה נלחם.

לחימה בקרבות משפרת את הרמה הצבאית שלך, כמו שנשקים וכוח משפרים בהתאם את הנזק הסופי שלך.