FANDOM


חילוף יוםעריכה

חילוף יום (באנגלית DC) קורה כאשר שעון המשחק מורה על 00:00 (GMT +1).
TIME

זמן

אתה יכול לראות את השעה הנוכחית במשחק, בפינה המשאלית למעלה של הדף.

בחילוף היום תקבל 50 חיים. מגבלת האוכל והמתנות שלך תתחדש ל-10 או יותר אם יש לך בית או אחוזה. אלא אם יש לך אחד מ-2 הדיבאפים הבאים: חופשה נוספת (אוכל) וספא נוסף (מתנות) ואז המגבלה לא תתחדש.


לאחר חילוף היום, השחקן יכול להתאמן ולעבוד שנית.