FANDOM


חוזים עריכה

האזרח יכול להשתמש בחוזים על-מנת לקנות / למכור מוצרים, לקנות ציוד, למכור ציוד, להלוות כסף וכו.

בעת ביצוע החוזה, אזרחים יכולים לבחור את פריטי החוזה הבאים:

מוצר
כסף (מטבע מקומי או זהב)

חוב

ציוד

איך עושים חוזה?

לחיצה בתפריט על 'המקומות שלי > חוזים

צור או ערוך תבנית חדשה

הצע את התבנית שלך לאחד מהחברים שלך (אתה יכול להציע חוזים רק לחברים שלך)

Screenshot 2
Screenshot 3

נכשל עריכה

חוזה ייכשל אם אחד הצדדים אין לו את הכמות הנדרשת של המוצר / כסף במלאי. התבנית תישאר כך

שאתה יכול להציע את אותו חוזה שוב. קבלת החוזה לא תאושר את המוצרים שלך, רק את אלה שבמלאי שלך.

מסחר במוצרים עריכה

חוזה סחר לדוגמה:

83VE7x3

שאילה / הלוואות כסף עריכה

החובות שלך נמצאים ב התמצאות > המקומות שלי > החוזים שלי.

אל תשלם את החוב על-ידי תרומות כסף ישירות למלווה! השתמש בכפתור "חוב שכר" במקום.

דוגמה של חוב:

Asa

דוגמה של הלוואת כסף:

Sdhfg