FANDOM


הצעות חוק ניתן להגיש על ידי חברי קונגרס או הנשיאים!

כל הצעת החוק דורשת יותר מ -50% קולות על מנת להתקבל למעט הדחייה עצמה. נדרשים יותר מ 2/3 קולות של הקונגרס בשביל לדחות החוק.

על חברי קונגרס גם להיזהר כיון שבעת ההצבעה, את הבחירה לא ניתן יהיה לבטל.

הצעות חוק על ידי הקונגרס עריכה

ישנן 7 סוגים של הצעות חוק אשר ניתן להציע על ידי חברי הקונגרס :

 • הדפסת מטבע
 • תרומת כסף
 • שינוי ערך מיסים
 • הדחת נשיא
 • בחירת נשיא
 • הודעת פתיחה למשתמשים חדשים
 • הודעת פתיחה לנרשמים חדשים

הצעות חוק על ידי הנשיא עריכה

כל נשיא המדינה רשאי להציע עד 5 חוקים חדשים בכל תקופה של 24 שעות.

ישנן 7 סוגי הצעות חוק אשר ניתן להציע בתפקיד נשיא המדינה :

 • אזור תקיפה
 • ניהול צדדי
 • אזורי בנייה (דרוש תיקון )
 • מבנים שנהרסו (דרוש תיקון )
 • הצעת ברית בעת מלחמה
 • הכרזת מלחמה
 • הסכם שלום
 • משאל עם
 • יצירת קואליציה
 • הצטרפות לקואליציה