FANDOM


האימונים משפרים את הכח ואת הנזק שלך.


בכדי להתאמן לך ל"מקומות שלי" ולחץ על "אימון". בעמוד האימונים לחץ על הכפתור "התאמן" בכדי לבצע את האימון של היום. תצטרך לחכות כ-12 שעות בכדי להתאמן שוב.

כמו כן בעמוד האימונים יש מידע אשר מראה את מידת הנזק שביכולתך לבצע עם סוגים שונים של נשקים, הסיכויים להחמיץ וסיכוי להמנע מנזק.

האימונים מהווים חלק מן המשימות היומיות.

TRAINING